Disclaimer

KPJ Prinsenbeek is eigenaar van de twee onderstaande domeinnamen

De basiswebsite.
Doorverwijzing om typfouten te voorkomen.

Deze website is volledig in opdracht van KPJ Prinsenbeek als sponsoring door Machielsen.nu ontwikkeld. Wat wil zeggen, dat KPJ Prinsenbeek volledig eigenaar is van de gekozen stijl, afbeeldingen en teksten.
Indien men klachten heeft over de website, stijl, foto’s of ander materiaal getoond op onze website kunt u zich wijden tot het bestuur van KPJ Prinsenbeek..
Dat kan per e-mail of schriftelijk in een brief.
Zij zullen uw klacht afhandelen.

Geen van onze teksten, afbeeldingen, stijlen of logo’s mogen gekopieerd, gepubliceerd of gebruikt worden zonder toestemming van het bestuur.